Missie

Onze missie is kinderen perspectief te geven op een gezond en gelukkig leven door hen te ondersteunen in hun scholing. Hier stond Marleen voor toen ze in 1984 haar eerste sponsorkind, Suzanne, in school hielp en hier staat Kulabigwo nog steeds voor. Onze focus ligt hierbij op het financieren van basisschoolonderwijs voor een kind maar in de praktijk leidt dit ook vaak tot het geven van voedingsadvies en het bieden van ondersteuning in een vervolgopleiding.

Bovendien streeft Kulabigwo ernaar ieder kind dat via de stichting naar school gaat regelmatig op school te bezoeken, aandacht te geven en zijn/haar situatie en voortgang bespreekbaar te maken. Marleen zegt hier zelf over: “Ik geloof in liefde. En dan bedoel ik niet alleen maar de liefde in een liefdesrelatie. Dan bedoel ik: liefde verspreiden. Open staan naar elkaar. Communiceren met elkaar. Er zijn voor elkaar. En daar hoort dit werk bij, voor mij.’

Kulabigwo ziet haar missie geslaagd als een kind uiteindelijk zelfredzaam door het leven kan gaan, met oog voor de medemens, natuur en de rest van zijn/haar omgeving.