Visie

Onze visie is dat iedereen, onafhankelijk van iemands afkomst, recht heeft op onderwijs en een stabiel toekomstperspectief. Zeker in Uganda, een land dat ondanks aanhoudende economische groei op de lijst van ‘the world’s least developed countries’ van de Wereld Bank blijft staan, valt er op het gebied van onderwijs nog veel te bereiken. Scholing is voor lang niet ieder kind vanzelfsprekend.

Behalve dat Kulabigwo als doel heeft zo veel mogelijk kinderen te helpen met schoolgeld, ondersteunt de organisatie zowel scholen als individuen met voedingsadvies. Ook ondervoeding (voornamelijk bij jonge kinderen) komt nog steeds veel voor en kan soms eenvoudiger aangepakt worden dan de familieleden van het kind zich bewust zijn. Wanneer een kind ondervoed geweest is, kan dit grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hersenen en toekomstige schoolprestaties. We streven ernaar ondervoeding zo veel mogelijk uit te bannen uit de regio.